FEHAC Emissietest Verificatie
Uit de resultaten van de eerste Emissietest kwamen een aantal vragen die een verificatie noodzakelijk maakte.
Op vrijdagavond 26 juni 2009 zijn de DAF personenwagens van de eerste test uitgenodigd bij APK Station Piet van den Broek in Dommelen.
De meting is nu uitgevoerd met 2 testapparaten.
Links een mobiele 4-gas tester.
Rechts de normale 4-gas tester.
De meetsondes van beide apparaten zijn gelijktijdig in de uitlaat geschoven.
De ene sonde tot aan de clip. De andere minimaal even zover (deze had geen clip). De sonde bevindt zich minimaal 25 cm in de uitlaat.
Het toerental wordt gemeten door de rechtse meter. De toerentalopnemer wordt om een bougiekabel geklemd.
Eerst wordt de meting gedaan bij een stationair toerental.
Zodra de meetresultaten stabiel zijn, worden de resultaten afgedrukt.

De metingen worden uitgevoerd met motoren op bedrijfstemperatuur.
Vervolgens een meting bij ongeveer 3000 toeren.
De eigenaar moet hiervoor gas geven en kan op het scherm de gemeten toeren zien.
Zodra de motor een tijdje op dit toerental heeft gedraaid, zijn de meetresultaten stabiel en worden deze afgedrukt.
De meetresultaten van beide metingen (en beide meters) worden afgedrukt. Deze worden aan het enqueteformulier geniet.

Tijdens de meting worden fotos gemaakt.

Alle meetresultaten worden later verwerkt.
Home: www.bravocie.nl