Veldtelefoon-toestel
Veldtelefoontoestellen zijn er in verschillende soorten. Sommige hebben een batterij nodig om te werken en andere werken als een soort knijpkat.
Telephone set TA-312/PT
Speciality Electronics Development Copr.
FR-36-039-N-6-31639
U.S.

in tas:
Case Telephone Set
CY-1277B/PT

Telephone TA-1/PT
Yankee Telecom Labs Inc.
Meriden, Conn.
FR-36-039-B-5-0563 (E)
U.S.

In deze veldtelefoon wordt de benodigde stroom d.m.v een "knijpkat" opgewekt. Deze van origine amerikaanse veldtelefoon is gebruikt binnen de K.L.
TA-3017
Krone Veldtelefoontoestel
N40B17

Batterij gevoed (2 x 1,5 Volt)
Gewicht 4,5 kg
Bereik 22 km (bij gebruik WD-1/TT)
Bron: VS 2-1352 Handboek v.d. Reserve-officier 1958
FFF-50

Albiswerk, Zurich AG
Telephone set "D" mk V
Telephone set "F" mk II
YA2886
GEC
Telephone set "L" mk I
YA6989
Feldfernsprecher FF 63 M

Gebruikt in het voormalige DDR-leger.

Fabrikant: RFT VEB Funkwerk
EE-8-BBatterij gevoed (2 x 1,5 Volt)
Gewicht 4,5 kg
Bereik 20 km (bij gebruik WD-1/TT)
Bron: VS 2-1352 Handboek v.d. Reserve-officier 1958
Info: Harm Meijer
Home: www.bravocie.nl
CY-1277B/PT
TA-1/PT
Materieel Verbindingsdienst